Højkvalitets maskinbearbejdning - fine tolerancer

ISO 9001 certificeret

Nordmark Maskinfabrik A/S, Nordmark Production A/S og Nordmark GmbH er certificeret i henhold til ISO 9001:2015. Ledelsessystemet afspejler de aktiviteter, der skaber produkterne og er et værktøj til de trinvise forbedringer på maskiner, udstyr og processer.

Men kvaliteten bliver skabt af alle medarbejdere i alle funktioner hos Nordmark. De medarbejdere, der dagligt følger aftaler og arbejder for, at Nordmark kan levere emner af høj kvalitet og til tiden.

Maskinbearbejdningen er selvsagt kernen i Nordmark, men med backup-funktionerne i kvalitetsafdelingen kan vi eftervise, at vi kan bearbejde emnerne, ligesom vi sikrer løbende kontrol af emnet og samler den efterfølgende dokumentation til kunden.

 

Dokumentation ’inden’ opstart

Vores kunder har stor fokus på præcision, kvalitet og leveringssikkerhed, hvorfor vi ofte mødes med krav om PPAP, Production Part Approval Process. PPAP’en er dokumentationen, der overfor kunden påviser, at vi er i stand til at bearbejde og levere det ønskede emne i overensstemmelse med de specificerede krav.

De største danske spillere i vindmølleindustrien er gået sammen om at udarbejdet deres egen template til netop PPAP, kaldet APQP4WIND. Nordmark har deltaget i specialist training og er derfor trænede i APQP4WIND og har allerede afleveret flere PPAP’s efter denne template. Vi mestrer discipliner som bl.a.:

  • Dimensionskontrol
  • Kontrolplan
  • FMEA
  • MSA
  • Proceskapabilitet

 

Maskinbearbejdningen

Under maskinbearbejdningen foretager operatøren kontrolmålinger af de mest kritiske features, der kan hænde at være for processen. Vi har elektroniske systemer til dataopsamlingen og har derfor nemt ved løbende at følge udviklingen. Ud fra dette optimeres maskiner og værktøjer, så vi altid ligger vel indenfor kundens krav.

Alle målinger foretages med præcisionsudstyr, der er underlagt løbende kalibrering af akkrediteret uafhængigt kalibreringsinstitut. Ved at benytte moderne teknologi, metoder og udstyr med en opløsning på op til 0,0001 mm er vi i stand til med stor præcision at styre vores produktion.

 

Kvalitetskontrol

Når emnet er færdigbearbejdet foretager kvalitetsteknikerne de sidste kontroller på emnet. Her måles med lasertracker for at kontrollere de features, der ikke kan dokumenteres med manuelt måleværktøj.

For mange emner er der udover dimensionerne også krav om magnettest, MT, og en visuel kontrol på bearbejdede flader. Her entrerer Nordmark med eksternt firma, der er fast tilknyttet vores fabrikker.

Når emnet er færdigbearbejdet hos Nordmark fremsendes nødvendig dokumentation.