Store danske vindmølleleverandører går sammen i nyt netværk

2. marts 2021

Nordmark indtræder i netværk om bæredygtighed sammen med andre ambitiøse underleverandører til vindbranchen. Netværket hedder Momentum, og er et netværk, som SustainX i samarbejde med Peter Pallishøj fra Baettr har etableret. Som underleverandører til vindindustrien er vi nødt til at vise handlekraft i den grønne omstilling, og vi ser fra Nordmarks side stor værdi i at gå ind i Momentum-netværket. Vi bliver som leverandører alle mødt med de samme krav om at bidrage til den grønne omstilling af vindenergi. For den enkelte underleverandør kan ressourcer i forhold til at definere målsætninger, udarbejde indsatsplaner og føre disse ud i livet være en ressourcekrævende faktor. Vi forventer, at indsatsen i netværket vil skabe synergier i forhold til mere tværfaglig viden og sparring, og dette vil hjælpe os til i fællesskab med andre leverandører til vindbranchen at komme godt i gang at føre vores virksomheder gennem den grønne omstilling. 

Læs artikel her